Cold War – Stratejik Savaş

Yıl 1986. Dünya politikasının karmaşıklaştığı, birçok önemli olaya şahit olan bir dönem. Kuzeyden gelebilecek bir saldırı tehdidi karşı bir araya gelen Güney ülkelerinin bir çözüm bulup uzlaşmak için 6 ay süresi var. Her devletin içeride yürüttüğü bir düzen ve dışarıda elde ettiği başarılar mevcut.

Bu simülasyonla katılımcılar ülke yönetme sorumluluğu ile strateji yaratma, stratejik bakış açısı kazandırma, müzakere etme ve karar verme mekanizmaları konusunda farkındalık kazanırlar. Katılımcılar simülasyon boyunca ülkeler halinde çalışacak, her bir ülke  bir yandan ortak düşmana karşı savaşırken, diğer yandan yok olup diğer ülkelerin hakimiyetine girmemek için ellerindeki kaynakları nasıl verimli şekilde yöneteceklerine dair sürekli strateji oluşturacaklardır.

Simülasyon sonunda katılımcılar;

  • Hedefe ulaşabilmek için farklı kişileri ikna etme yöntemlerini
  • Müzakerelerde duyguyu yönetebilmeyi
  • Değişen iş süreçlerine hızla adapte olmayı ve yeni aksiyonlar almayıBölüm/departman olarak kendi iç hedefini gerçekleştirirken aynı zamanda ortak hedefi düşünmeyi
  • Ekip olarak hareket ederken rollerin iyi belirlenmesini
  • Kazanmak için bir ekip bilinciyle hareket etmenin önemini
  • İç / dış müşteri odaklılıkta kazan-kazan yaklaşımını öğrenirler.