Everest ekspedisyonlarına katılmış dağcılar tarafından tasarlanan, 10 kişilik yönetici ekibinizden 1000 kişilik dev bir organizasyona kadar farklı sayılardaki ekiplerle gerçekleşebilen bu yeni aktivitemiz artık Sinerji portföyünde!

Nepal’in başkenti Katmandu’dan başlayan ve bir ay süren macera boyunca ekipler zorlu dağ koşulları ile mücade edecek, ekipmanları ile birlikte karar alma, iletişim, kriz yönetimi, planlama, problem çözme ve ekibi motive etme gibi becerilerini gözden geçirecekler.

Sinerji Eğitim’in ekibi tarafından Türkçe’leştirilen Silega Expedition ile outdoor heyecanı ve atmosferini salon içi eğitimlere taşıyoruz. Nepal’in başkenti Katmandu’dan başlayan ve bir ay süren maceranız boyunca ekibiniz ile birlikte zorlu dağ koşulları ile mücade edecek, ekipmanlarınız ile birlikte takım çalışması, kriz yönetimi, planlama, strateji becerilerinizi gözden geçireceksiniz. Geçen günler ve geceler boyunca yeri gelecek el feneriniz ile çıkış yolu arayacak, yeri gelecek yanınıza aldığınız malzemeyi efektif kullanmanın yollarını arayacaksınız. Tam bir simülasyon atmosferi altında gerçekleşen aktivite boyunca Sinerji sizlere açıkhava heyecanını, salon içinde yaşatmayı sunuyor!

Bu simülasyonun sonunda katılımcılar;

  • Takım çalışmasının önemini
  • Bir stratejiyi değerlendirip uygulamayı
  • Riskleri analiz etmeyi ve alternatif planlar yapmayı
  • Zor zamanlarda ayakta kalabilmek için gerekli disiplini oluşturmayı
  • Verimli çalışmayı ve sonuçlara odaklanmayı
  • Soyut ve somut değerleri yönetmeyi
  • Kişiler arası ve grup içi iletişim becerilerini geliştirmeyi
  • Sınırlı zamanda ve stres altında çalışıp kararlar alabilmeyi
  • Hatasız uygulama yapmayı
  • Başarı için ortak bir vizyon oluşturmayı ve bu vizyon doğrultusunda çalışmayı öğrenirler