Kurum Kültürü

Kurum kültürü, kurumsal değerlere dayalı özelliklerin her birinin bileşimi sonucunda ortaya çıkar. Değerler kurumsal davranışın temelini oluşturur ve kurum kültürü bu temel üzerinde yükselir. Bu süreçte kuruluşların bir değişim yaşaması kaçınılmazdır.

Kuruluşlar, yaşadığı değişim dönemlerinde bu değişimin çalışanlar tarafından daha iyi anlaşılması, bireysel ve takım motivasyonlarının artırılması ve korunması, kurum norm ve değerleri konusunda farkındalık ve bağlılık yaratılması için sistematik olarak yapılandırılmış bazı çalışmalara ihtiyaç duyarlar.

Kurum kültürü ve değişim süreçlerini daha etkili yönetilebilmesine destek verecek farklı metodolojilerin kullanıldığı eğitim çözümleri sunuyoruz…