Her kurumun kendine özgü bir DNA’sı vardır. İşin ve görevlerin hızı, ekiplerin beraber iş yapma şekilleri ve organizasyon yapısı kurumsal DNA’yı oluşturan yapı taşlarıdır. Şirketinizdeki yönetici ve yönetici adaylarının kendi DNA’larını keşfedip kurumsal DNA’ya uyumlu hale getirebilmeleri için bu programı öneriyoruz.

Durumsal liderlik, delegasyon, motivasyon ve bilgi paylaşımı hakkında gerçek hayat örnekleriyle zenginleştirilmiş, şirketinize ve işinize özel vakaları dahil edebileceğimiz, esnek ve eğlenceli bir öğrenme deneyiminde katılımcılar;

* İkişer, üçer kişilik 3 alt ekibe ayrılırlar ve piyonlarını belirlerler,
* Oyun tahtası üzerinde zar atarak ilerlenir,
* Vardıkları noktada soru veya vaka çalışması üzerine 3 ekip grup çalışması yaparak görüş belirtir,
*Görüşün etkililiğine göre puan ekipler arasında bölüştürülür, eğitmen burada iş dünyasında geçerlilik kazanmış yaklaşımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunur,
*Ekipler bir sonraki tura devam ederler