Liderlik

Kurumlar stratejilerini hayata geçirerek hedeflerine ulaşmak için birlikte çalıştığı kişilerin faaliyetlerini etkileyen, yönlendiren ve takip eden; aynı zamanda çalıştıkları takımlarda işbirliği yaratarak takımın devamlılığını sağlayan ve değişimi yöneten liderlere ihtiyaç duyarlar.

Yöneticilere ortak bir vizyon ve hedefe bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek takımlar yaratmak için ihtiyaç duydukları liderlik yetkinliklerini geliştirecek eğitim çözümleri sunuyoruz…

• Yeni Yöneticinin Liderlik Pusulası
• Etkin İnsan Yönetimi
• Liderlik DNA’sı
• Probleme Çözüm Odaklı Yaklaşım
• Etkin Performans Değerlendirme
• Koçluk