Çalışanlarının hedefleri doğrultusunda zorlukları aşabilmeleri, kaynak yaratabilmeleri ve çözüm odaklı bakış açısı geliştirerek iş süreçlerinde sonuç yaratabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda engelleri aşabilmek için müzakere kanallarını da açık hale getirerek üstün performanslı sonuçlar yaratabilmeleri hedeflenmektedir.

Oyunlaştırılmış programın temel olarak geliştirdiği beceriler:

  • Zor durumlarla baş ederken doğru kaynak kullanımı ve etkili kaynak yaratabilme,
  • Sonuç odaklı müzakere edebilme becerisi,
  • Hedefler doğrultusunda alternatifleri oluşturabilme,
  • Hedeflerin farkında olarak doğru stratejik yaklaşımları sergileyebilme

Uygulama:

Bu simülasyon katılımcıların internet üzerinden bireysel olarak katılım gösterecekleri ve 1 ay içerisinde tamamlanması gereken bir programdır.

Simülasyonun başarı ile bitirilebilmesi ortalama 16 saatlik bir çalışma ile gerçekleşir.

Müzakere eğitiminden 1 ay sonra follow-up olarak uygulanabilir.